×
Menu

Polityka Prywatności

1. Informacja ogólna

 1. Polityka ta dotyczy przetwarzania danych osobowych ("Polityka prywatności") i opisuje sposób w jaki SkatePro gromadzi i traktuje informacje o Tobie.
 2. Polityka prywatności dotyczy danych przesłanych przez Ciebie lub danych zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej / strony głównej, skatepro.com.pl ("Strona internetowa / strona główna")
 3. SkatePro jest Administratorem Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej / strony głównej. Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące naszej polityki prywatności, lub chcesz skorzystać z Twoich praw, skieruj swój wniosek na adres SkatePro ApS, Omega 6, 8382 Hinnerup, +22 307 44 48 , email@skatepro.com.pl
 4. Jeśli wprowadzimy zmiany w polityce prywatności, pojawią się one na tej stronie.
 5. Jest to wersja 2.0 naszej polityki prywatności (Data: 2018-05-01)

2. Które dane osobowe są gromadzone?

 1. Gdy odwiedzasz naszą stronę, automatycznie gromadzimy informacje o Tobie i Twoich działaniach na stronie głównej, np. informacje o przeglądarce, z której korzystasz, adresie IP, odwiedzanych stronach i wyszukiwanych przez ciebie hasłach.
  a.  Celem jest optymalizacja wygody użytkownika i funkcjonalności strony głównej, do ukierunkowanego marketingu, w tym przekierowanie przez Facebooka i Google.
  b.  Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 6(1)(f)
 2. Kiedy zakupisz produkt, bądź skontaktujesz się z nami przez stronę internetową, gromadzimy dane, które wprowadzisz, np. Imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, rodzaj płatności, sposób dostawy oraz to, jakie produkty zakupiłeś, które z produktów zwróciłeś oraz adres IP, z którego dokonano zakupu.
  a.  Celem tego jest umożliwienie doręczenia zamówionych produktów, wraz z administrowaniem Twoich praw do zwrotu i reklamacji produktu. Adres IP zapisywany jest po to, aby uniknąć oszustw. Informacje o twoich zakupach mogą być również przetwarzane, zgodnie z wymogami prawnymi, w tym księgowość i rachunkowość.
  b.  Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych art.6(1)(b)(c)(f)
 3. Gdy zapiszesz się do naszego biuletynu, zapisane zostaną Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  a.  Celem tego jest doręczenie do Ciebie naszego biuletynu.
  b.  Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ogólna ochrona danych w UE art. rozporządzenia. 6 (1) (f)

3. Odbiorcy danych osobowych

 1. Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu są przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza do Ciebie zamówione produkty
 2. Dane mogą być przekazane naszym zewnętrznym partnerom, którzy będą przetwarzać je w naszym imieniu. Wykorzystujemy zewnętrznych partnerów do operacji technicznych i usprawnień naszej strony internetowej, dystrybucji biuletynu, ukierunkowanego marketingu, oraz otrzymywania Twoich recenzji dotyczących naszej strony internetowej i produktów. Wykorzystywanie dancyh osobowych odbywa się z zastrzeżeniem poufności i wykorzystywanie ich w innym celu niż do wywiązania się z umowy jest ściśle zabronione. Zawarte zostały pisemne umowy dotyczące przetwarzania danych ze wszystkimi procesorami, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu.
 3. Współpracujemy z Procesorami Danych z siedzibą znajdującą się w USA- Google Analytics/Google LLC. oraz Facebook Inc. Niezbędne środki ostrożności przy przesyłaniu danych osobowych do USA są chronione przez certyfikacje procesorów danych, w ramach Polityki Prywatności EU-U.S. por. Ogólne przepisy EU w zakresie ochrony danych, art. 45
  a.  Kopię certyfikatu Google LLC można znaleźć tutaj:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
  b.  Kopię certyfikatu Facebook Inc można znaleźć tutaj:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
 4. W celu zaoferowania Państwu usług płatności firmy Klarna, możemy w trakcie realizacji zamówienia przekazać Państwa dane osobowe, w formie danych kontaktowych i szczegółów zamówienia, firmie Klarna, aby ta mogła ocenić, czy kwalifikują się Państwo do korzystania z jej metod płatności oraz dostosować te metody do Państwa potrzeb. Przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności firmy Klarna.

4. Twoje Prawa

Aby zapewnić przejrzystość w przetwarzaniu Twoich danych, my jako kontroler danych mamy obowiązek poinformowania Cię o Twoich prawach. Poniżej znajdziesz listę praw, które przysługują Tobie jako naszemu klientowi. Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z tych praw, zapraszamy do przesłania pisemnego wniosku. Zwróć uwagę, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości możemy poprosić Cię o dowód uwierzytelnienia.

 1. Prawo dostępu
  Jesteś upoważniony do zażądania kopii danych, które są przez nas przetwarzane.
 2. Prawo do sprostowania
  Jeśli zauważysz błędy w swoich danych osobowych, masz prawo do ich poprawienia lub zaktualizowania.
 3. Prawo do usunięcia
  W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia swoich danych lub ich częsci, np. jeśli odwołasz swoją zgodę, a my nie mamy innej podstawy prawnej, by kontynuować przetwarzanie Twoich danych. Nie jesteśmy zobowiązani do usuwania Twoich danych osobowych, jeśli są one niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, bądź ustanowienia, wykonania lub bronienia roszczenia prawnego.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  W niektórych przypadkach masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania, np. Jeśli swierdzisz, że informacje, które przetwarzamy są niepoprawe.
 5. Prawo do przenoszenia danych
  W niektórych przypadkach masz prawo do pozyskania danych osobowych, które nam przekazałeś. W takich przypadkach otrzymasz dane w uporządkowanym i powszechnie używanym do odczytu maszynowego formacie. Masz prawo do przeniesienia takowych danych do innego kontrolera.
 6. Prawo do sprzeciwu
  Zawsze masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celach bezpośredniego marketingu, w tym profilowanie, które wykonujemy. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które robimy na podstawie naszych słusznych interesów. por. sekcja 2.1 i 2.3, jeżeli takowy sprzeciw dotyczy twojej osobistej sytuacji.
 7. Prawo do wycofania zgody
  Masz prawo w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które nam przekazałeś.
 8. Prawo do złożenia skargi
  Masz prawo złożyć skargę na nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi do Duńskiej Agencji Ochrony Danych: Data Protection Agency: y: Datatilsynet , Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, +45 33 19 32 00.

5. Usuwanie danych osobowych

 1. Informacje o tym, jak używasz naszej strony internetowej ( sekcja 2.1 ) będą usunięte po upływie roku niekorzystania z niej.
 2. Informacje zebrane w związku z rejestracją do naszego biuletynu będą usunięte po cofnięciu wyrażonej zgody. To samo dotyczy recenzji produktów.
 3. Informacje uzyskane w związku z zakupami dokonanymi przez naszą stronę internetową ( punkt 2.2 ) są zapisywane przez 5 lat, tak, byśmy mogli doradzić Ci w sprawie części zamiennych przez cały okres żywotności produktu. Dane księgowe są przechowywane przez 5 lat, do końca roku podatkowego, aby spełnić wymogi Duńskiej Ustawy o Rachunkowości.
 4. Wszystkie informacje mogą być przechowywane przez dłuższy czas, jeśli mamy do tego uzasadnioną potrzebę, np. jeżeli konieczne jest ustalenie, wykonanie lub obrona roszczenia prawnego, bądź spełnienie wymogów prawnych.

6. Bezpieczeństwo

 1. Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie danych osobowych i ich nielegalnemu niweczeniu, bądź ich modyfikacji. Wspomniane środki bezpieczeństwa pozwalają nam również zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych.
 2. Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko pracownicy, dla których konieczne jest wykorzystanie danych do poprawnego wykonywania zawodu.
 
SkatePro
Polityka prywatności Cookies Zasady i warunki